Ramowy Rozkład Dnia

Grupa 4-5 latków  

9.00 -  9.30 - Zajęcia dydaktyczne
9.30 - 10.15 -Zabawy swobodne
10.15 -10.30 -Przygotowanie do wyjścia na dwór
10.30 - 11.30 -Pobyt na dworze
11.30 – 11.45-Powrót czynności samoobsługowe w szatni
11.45-12.00-Czynności samoobsługowe w toalecie przed obiadem
12.00-12.30-Obiad
12.30-13.00 -Poobiedni odpoczynek (słuchanie bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej),mycie zębów
13.00-13.45 -Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela
!3.45-14.15 -Spacery i wycieczki ,obserwacje przyrodnicze
14.15-14.30 -Przygotowanie do podwieczorku-czynności samoobsługowe w toalecie
14.30-14.45 -Podwieczorek
14.45-15.30 -Zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe, zabawy w ogrodzie
15.30-16.00 -Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

Grupa 3-4 latków  

8.00- 8.15-Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe

8.15- 8.25- Ćwiczenia poranne

8.25- 8.30 -Przygotowanie do sniadania, czynności samoobsługowe

8.30- 8.45 Śniadanie

8.45- 9.00-Rozwijanie specyficznych właściwosci psychofizycznych, uzdolnień

9.00 -  9.45 - Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu
9.45 - 10.15 -Zabawy swobodne
10.15 -10.30 -Przygotowanie do wyjścia na dwór
10.30 - 11.30 -Pobyt na dworze, spacery wycieczki, obserwacje przyrodnicze
11.30 – 11.50-Inne formy aktywności dzieci, praca indywidualna
11.50-12.30-Czynności samoobsługowe, Obiad
12.30-12.45 -Poobiedni odpoczynek (słuchanie bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej),mycie zębów
12.45-13.15 -Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela
13.15-13.30 -Porządkowanie sali, przygotowanie do spacer
13.30- 14.00-Spacery, wycieczki, zajęcia ruchowe

14.00- 14.10-Powrót ze spaceru, czynności samoobsługowe w toalecie

14.10- 14.20- Rózne formy aktywnosci dzieci
14.20-14.45 -Przygotowanie do podwieczorku, Podwieczorek
14.45-16.30 -Rozwijanie uzdolnień, zaintersowań, zbawy ruchowe

Grupa 5-6 latków

6:30-8:00 Zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci. Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

8:00-8:30 Rozwijanie specyficznych właściwości psychofizycznych, cech, uzdolnień, zainteresowań, ćwiczenia poranne
8:30-8:45 Śniadanie
8:45-9:00 Rozwijanie specyficznych właściwości psychofizycznych, cech, uzdolnień, zainteresowań. Zabawy kołowe
9:00-10:00 Zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego
10:00-10:30 Zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci oraz zabawy z niewielkim udziałem nauczycielki
10:30-10:45 Czynności porządkowe w Sali, przygotowanie do spaceru
10:45-11:15 Spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze
11:15-11:30 Powrót ze spaceru, czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu
11:30-12:00 Obiad
12:00-12:15 Czynności samoobsługowe: mycie zębów, ćwiczenia relaksacyjne, czytanie bajek, słuchanie opowiadań nauczyciela
12:15- 12:45 Inne formy aktywności dzieci wynikające z realizacji podstawy programowej, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym oraz praca wyrównawcza
12:45-13:15 Zabawy dowolne według. zainteresowań dzieci oraz zabawy z niewielkim udziałem nauczycielki
13:15-13:30 Czynności porządkowe w sali, przygotowanie do spaceru
13:30- 14:00 Spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze
14:00-14:10 Powrót ze spaceru, czynności samoobsługowe
14:10-14:20 Różne formy aktywności dzieci po realizacji podstawy programowej, ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotoryczną
14:20-14:45 Przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe, podwieczorek
14:45-16:00 Zabawy dowolne według. zainteresowań, ćwiczenia ogólnor
ozwojowe


Wstecz <<