Rada Rodziców

Przewodnicząca - Izabela Ciastko

Wiceprzewodniczący - Monika Kus.

Skarbnik -Sylwia Aksman

Kamila Morzyk

Małgorzata Grzybek

Olga Kijak

Justyna Rządek

 

Wstecz <<