Programy Nauczania

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2012.

„Program wychowania przedszkolnego”- autorstwa Elzbiety Tokarskiej, Jolanty Kopała Wydawnictwo PWN.

"Nasze przedszkole". Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci autorstwa

Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba - Żabińska

„ Kochamy dobrego Boga”- program do religii

Programy samodzielnie opracowane

„Warunki atmosferyczne, rozwój roślin a cztery pory roku”- program autorstwa Jolanty Banasiak

Plan działań profilaktycznych pt. „Bezpieczny przedszkolak”- autorstwa Jolanty Banasiak i Agnieszki Chomiaczewskiej.

" Jestewm zdowym przedszkolakiem"- program promocji zdrowia autorstwa Magdaleny Mościńskiej- Ciejpa, Małgorzaty Nowak i Agnieszki Chomiaczewskiej.

"Przedszkole pełne muzyki"- program do zajęć muzycznych autorstwa Agnieszki Chomiaczewskiej

„ Podróż malowana twórczością dziecka”- program do zajęć w zakresie arteterapii autorstwa magdaleny Mościńskiej- Ciejpa.

Program autorski terapii logopedycznej w przedszkolu- „ Podróże języczka Podróżniczka”.Magdalena Mościńska- Ciejpa.

Program autorski z zakresu edukacji plastycznej i przyrodniczej w przedszkolu-

  „ Z plastyką i przyrodą za pan brat”. Magdalena Mościńska- Ciejpa

 

Wstecz <<