Nasza placówka czynna jest w godz. od 6.30 do 16.30

Podczas pobytu w naszym przedszkolu, dziecko rozwija i pogłębia swoje zainteresowania poprzez szereg różnorodnych i ciekawych zajęć:

- rytmika z elementami tańca

- logopedia

- zajęcia plastyczne

- zajęcia przyrodnicze

- ćwiczenia i zabawy ruchowe

- sesje ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

- spotkania i wycieczki

- zajęcia z religii- dzieci 5-6 letnie

- język angielski