Logopedia

Zajęcia logopedyczne prowadzone są przez logopedę mgr Magdalenę Mościńską-Ciejpa.

Zajęcia logopedyczne polegają na korygowaniu wad wymowy ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
- ćwiczenia sprawności narządów artykulacyjnych
- ćwiczenia oddechowe
- ćwiczenia rytmizujące
- ćwiczenia słuchowe (z wykorzystaniem bodźców niewerbalnych)
- ćwiczenia słuchu fonetycznego
- ćwiczenia na materiale słownym i literowym

Nasze przedszkole posiada wyposażony gabinet logopedyczny.

Wstecz <<