Kącik dla Rodziców

Nauczyciele pracujący w poszczególnych grupach wiekowych oraz godziny pracy oddziałów:
Dyrektor: mgr Małgorzata Nowak

  • Grupa I: 6.30 – 16.00

mgr Magdalena Łataś

mgr Agnieszka Chomiaczewska
mgr Kamila Mader- język angielski
mgr  Agnieszka Woźniak -religia

 

  • Grupa II : 9.00 – 16.30

mgr Kamila Mader

mgr. Małgorzata Nowak


mgr Agnieszka Chomiaczewska- rytmika

mgr  Agnieszka Woźniak -religia

 

  • Grupa III: 8.00 – 15.00

mgr Jolanta Banasiak

mgr Agnieszka Chomiaczewska

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW

- Przedłużenie oddziaływania wychowawczego na dom rodzinny  w celu ujednolicenia kierunku wychowawczego.
- Interesowanie się treścią pracy przedszkola.
- Branie czynnego udziału w zebraniach rodziców.
- Pomoc w ulepszaniu warunków pracy przedszkola.
- Przestrzeganie rozkładu dnia.
- Punktualne i systematyczne przyprowadzanie dziecka.
- Punktualne zabieranie dzieci z przedszkola przez osoby dorosłe.
- Dbanie o estetyczny wygląd dziecka.
- Zaopatrywanie dziecka w niezbędne przybory do zajęć według aktualnych potrzeb przedszkola.
- Zapoznawanie się z treścią ogłoszeń.

UPRAWNIENIA RODZICÓW

- Rodzice mogą zgłaszać uwagi oraz propozycje pracy przedszkola u dyrektora.
- W sprawach spornych rodzice mogą się odwołać do Śląskiego Kuratorium Oświaty Delegatura w Częstochowie lub Wójta Gminy Poczesna.