Kącik dla Rodziców

Nauczyciele pracujący w poszczególnych grupach wiekowych oraz godziny pracy oddziałów:
Dyrektor: mgr Małgorzata Nowak

  • Grupa Biedronek: 7.00 – 15.00

mgr Jolanta Banasiak

mgr Małgorzata Polaczkiewicz
mgr Agnieszka Chomiaczewska- rytmika
mgr Kamila Mader- język angielski
mgr  Agnieszka Woźniak -religia

 

  • Grupa Motylków: 9.00 – 16.00

mgr Agnieszka Chomiaczewska

mgr Małgorzata Nowak
mgr Kamila Mader- język angielski

mgr  Agnieszka Woźniak -religia

 

  • Grupa Pszczółek: 8.00 – 15.00

mgr Magdalena Mościńska- Ciejpa
mgr Małgorzata Polaczkiewicz

mgr Kamila Mader- język angielsk

mgr Agnieszka Chomiaczewska- rytmikai

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW

- Przedłużenie oddziaływania wychowawczego na dom rodzinny  w celu ujednolicenia kierunku wychowawczego.
- Interesowanie się treścią pracy przedszkola.
- Branie czynnego udziału w zebraniach rodziców.
- Pomoc w ulepszaniu warunków pracy przedszkola.
- Przestrzeganie rozkładu dnia.
- Punktualne i systematyczne przyprowadzanie dziecka.
- Punktualne zabieranie dzieci z przedszkola przez osoby dorosłe.
- Dbanie o estetyczny wygląd dziecka.
- Zaopatrywanie dziecka w niezbędne przybory do zajęć według aktualnych potrzeb przedszkola.
- Zapoznawanie się z treścią ogłoszeń.

UPRAWNIENIA RODZICÓW

- Rodzice mogą zgłaszać uwagi oraz propozycje pracy przedszkola u dyrektora.
- W sprawach spornych rodzice mogą się odwołać do Śląskiego Kuratorium Oświaty Delegatura w Częstochowie lub Wójta Gminy Poczesna.

 

Opłaty

Śniadanie: 1zł

Obiad: 3zł

Podwieczorek: 1zł

Godzina pobytu dziecka poza podstawą: 1zł

 

Kontakt

przedszkolepublicznewrzosowa@wp.pl

tel. 34 327 55 29

Adres: 42-263 Wrzosowa, ul. Szkolna 2

Nr konta Rady Rodziców:

23 8260 0006 2000 0000 0996 0001