DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

 

 

Zarządzenie

------------------------------------------------------

Załącznik do zarządzenia

------------------------------------------------------

Zasady rekrutacji

------------------------------------------------------

Harmonogram rekrutacji - zał. nr 1

------------------------------------------------------

Deklaracja kontynuowania

------------------------------------------------------

Wniosek

------------------------------------------------------

Oświadczenie o wielodzietności

------------------------------------------------------

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

------------------------------------------------------

Oświadczenie o zatrudnieniu

------------------------------------------------------

Kryteria rekrutacji

------------------------------------------------------

 

 

DOKUMENTY PRZEDSZKOLNE

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

------------------------------------------------------

PROCEDURA "NIEBIESKIE KARTY"

------------------------------------------------------

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRZYPROWADZANIA I PRZEBYWANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU

------------------------------------------------------

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

------------------------------------------------------

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WE WRZOSOWEJ

------------------------------------------------------

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WE WRZOSOWEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Opłaty

Śniadanie: 1zł

Obiad: 3zł

Podwieczorek: 1zł

Godzina pobytu dziecka poza podstawą: 1zł

 

Kontakt

przedszkolepublicznewrzosowa@wp.pl

tel. 34 327 55 29

Adres: 42-263 Wrzosowa, ul. Szkolna 2

Nr konta Rady Rodziców:

23 8260 0006 2000 0000 0996 0001